ข้อควรระวังเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้ เครื่องขัดเงาพื้นคอนกรีต

ข้อควรระวังเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้ เครื่องขัดเงาพื้นคอนกรีต

– เพื่อลดความเสียหายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร อย่าตั้งหรือเก็บ เครื่องขัดพื้น ให้ถูกฝนหรือ
ความชื้น

– ก่อนการใช้งาน ควรศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และควรเก็บคู่มือเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหน้า ควรปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังในข้อมูลการใช้งานอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

– ถ้าสายไฟหรือปลั๊กชำรุดห้ามนำมาใช้ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

– ในกรณีที่สายไฟชำรุด ห้ามนำมาบิดหรือดัดแปลงเพื่อใช้งานซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายได้

– โปรดเก็บรักษา เครื่องขัดพื้น ให้พ้นมือเด็ก

– ห้ามซ่อม เครื่องขัดพื้น ด้วยตัวเอง ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือหน่วยบริการเพื่อทำการซ่อมแซม

– ปิด เครื่องขัดพื้น และดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับทุกครั้งหลังการใช้งาน

– ห้ามใช้เต้ารับร่วมกับอุปกรณ์อื่น

– ห้ามเสียบหรือดึงปลั๊กเพื่อทำการเปิดหรือปิดการทำงานของ เครื่องขัดพื้น

– ห้ามทำให้สายไฟเสียหายหรือดัดแปลงสายไฟ

– ห้ามดึงหรือกระชาก

– ห้ามแหย่นิ้วหรือวัตถุเข้าไปในตัว เครื่องขัดพื้น และมอเตอร์

– ปิด เครื่องขัดพื้น และดึงปลั๊กออกจากเต้ารับก่อนทำความสะอาด

– อย่าฉีดน้ำหรือวางผ้าเปียกบนตัว เครื่องขัดพื้น

– ห้ามใช้มือที่เปียกหรือมีความชื้นสัมผัส เครื่องขัดพื้น โดยตรง

– ห้ามปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเด็กอยู่

– ห้ามปฏิบัติงานในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ